Όροι Χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται στην ιστοσελίδα www.lifementoring.gr, θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης.

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης που την διέπουν. Σε αντίθετη μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του και η οποιαδήποτε εμπορική χρήση μέρους ή όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την άδεια του νόμιμου εκπροσώπου της καθώς αυτή υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας πχ η αναδημοσίευση και η αναδιανομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό την προϋπόθεση ξεκάθαρης αναφοράς στην πηγή ή μέσω συνδέσμου και χωρίς να αλλοιώνεται το νόημά του.

Νόμιμη Άδεια Χρήσης

Η θέαση, η αποθήκευση και η εκτύπωση μέρους ή του συνολικού περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η πώληση, η ενοικίαση, η μετατροπή μέρους ή του συνολικού περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή του για εμπορική χρήση.

Αποποίηση Ευθυνών

Η νόμιμη εκπρόσωπος της ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες απώλειες (έμμεσες ή άμεσες) των αναγνωστών της. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας δεν εγγυώνται επίτευξη των στόχων των αναγνωστών της καθώς αυτοί συναρτώνται με εξωγενείς παράγοντες (προσωπικότητα, χρόνος, συγκυρίες, χαρακτήρας κλπ).

Οι συμβουλές της ιστοσελίδας αποσκοπούν στην συναισθηματική, νοητική, σωματική ισορροπία και ευεξία του ατόμου και δεν υποκαθιστούν ή υπονοούν  την ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, αλλά μπορούν να εφαρμόζονται παράλληλα.

Η νόμιμη εκπρόσωπος της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται την αρτιότητα, την ακρίβεια και την χρονική ενημέρωση του περιεχομένου της.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα καλύπτει τις νόμιμες προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη στην ιστοσελίδα οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής:

  • ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στοιχεία εγγραφής υπολογιστή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας
    • καθώς και άλλα στοιχεία όπως διεύθυνση IP και δικτύου εξυπηρέτησης

Η ιστοσελίδα αξιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, τη βέλτιστη ενημέρωσή τους και για στατιστικούς λόγους.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της σε κανένα τρίτο. Επίσης, χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα εργαλεία προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγνωστών της από οποιαδήποτε παράνομη δράση και αποκάλυψη.

Ενημερωτικό υλικό

Αν δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.